آخرين روزهای داوری

روز سوم و چهارم جشنواره را با فشردگي كامل به تماشاي چندرسانه اي ها نشستيم ، شكل كار البته بهتر است بگويم تماشا نبود ، بلكه كليه آيكون هاي مربوط به يك نرم افزار را بررسي مي كرديم . يك نفر از ميان داوران هدايت كار را به عهده داشت و بقيه اگر سوالي داشتند به مسول كامپيوتر كه مانيتور خود را بر روي صفحه بزرگ نمايش ارائه كرده بود مي گفتند تا قسمت مورد نظر را دوباره بررسي كنند.در روز سوم به كار هاي بومي بيشتري برخورد كرديم بخصوص در قسمت آموزش فارسي به كودكان دوره ابتدايي ، نرم افزار هاي خوبي طراحي شده بود. چون نرم افزار ها را به صورت موضوعي مي ديديم لذا امكان مقايسه و داوري منصفانه بيشتر فراهم مي شد. مثلا در زمينه آموزش فارسي كلاس اول ابتدايي چهار CD عرضه شده بود كه چون دستمايه همه يكسان بود ، براحتي امكان مقايسه را فراهم مي كرد. البته برخي CD ها كاملا كپي نسخه خارجي بودند و از نوع كاراكتر هايي كه انتخاب كرده بودند براحتي مي شد حدس زد كه كار مربوط به كمپاني هاي خارجي است. به اين نوع نرم افزار ها كه كاملا برگرفته از كار هاي خارج كشور بودند و هيچ خلاقيتي در آن از سوي ارائه كننده وجود نداشت توجهي نمي شد. در بخش نرم افزار هاي مذهبي، هم كار هاي بسيار نازل وجود داشت و هم كار هاي فوق العاده، شايد بتوانم به نظر خودم بگويم كه در اين جشنواره بهترين كار از هرجهت مربوط به يكي از نرم افزار هاي ديني بود كه براي كودكان طراحي شده بود و البته متاسفانه در كنار آن كار بسيار نازلي هم در همين حوزه ارائه شده بود كه حتي به فرهنگ واژگان كودكان هم توجه نداشت و از لغات بسيار نامانوس و دشوار استفاده كرده بود. به هر حال ديشب داوران همه برگه هاي خود را ابتدا دسته بندي كردند و سپس به كمك نرم افزار Excel نمرات هر داور ثبت شد و پس از جمع ، نمرات مرتب شدند و در پيش نويسي كه تهيه شده بود برندگان به ترتيب نوشته شدند و داوران آن را امضاء كردند. تا امروز خوشحال بودم كه كار با درستي و با معيار هاي علمي صورت گرفته است و از اين جهت خود را حداقل كامياب مي ديدم و به جاي برندگان احساس خوشحالي مي كردم ولي...

cdromsbblur.jpg

/ 0 نظر / 6 بازدید