قبل از سفر به مشهد در حال به پايان رساندن دو پروژه تحقيقاتی بودم که خوشبختانه به پايان رسيد. يکی از پروژه ها در باره سايت مشاوران مدارس بود که بر اساس تحليل بيست سايت جهانی مشاوران مدارس و مصاحبه با حدود صد مشاور دبيرستان به ارائه الگويی برای طراحی سايت مشاوران مدارس کردم. در اين تحقيق در فصول نخست به چگونگی ايجاد اجتماعات مجازی و اداره آن پرداخته ام که تصور می کنم برای همه کسانی که قصد تاسيس اجتماعات حرفه ای را به صورت مجازی دارند مطالعه آن مفيد است. اين تحقيق به سفارش دفتر تالف وبرنامه ريزی کتب درسی صورت گرفت.

در تحقيق دوم که به سفارش پژوهشکده تعليم و تربيت انجام شد به مبانی نظری فناوری اطلاعات به عنوان بستر اصلاحات در تعليم و تربيت اشاره شده است. در اين تحقيق بر اساس ادله نظری و شواهد تجربی به نقد برنامه موجود آموزش و پرورش در زمينه فناوری اطلاعات پرداخته شده است.

 

/ 0 نظر / 16 بازدید