تعطيلات بين ترم

به اطلاع علاقمندان به اين وبلاگ می رسانم که به دليل اين که در حال نوشتن گزارش يک تحقيق می باشم تا دو هفته ديگر فرصت نوشتن در وبلاگ را ندارم: اميدوارم که باشروع تعطيلات بين دوترم بتوانم درخدمت دوستان با مطالب نو و تازه باشم.
writing.jpeg

/ 0 نظر / 9 بازدید