Shifting from Teacheing to Learning

آقای کرام الدينی در وبلاگ خود در باره تغيير مفهوم تدريس به یادگیری آورده است:
عصاره و چکيده آن چه این روزها به نام روش های نوين آموزش علوم و بالاخص زيست شناسی مطرح است در عبارت بالا نهفته است. اين عبارت که در جلسه پايانی سمپوزيوم آموزش زيست شناسی برای قرن ۲۱ (با عنوان BioEd2000؛ از ۱۵ تا ۱۸ ماه مه سال ۲۰۰۰؛ پاریس) قرائت شد؛ حاصل هم انديشی ده ها تن از استادان و دست در کاران آموزش زيست شناسی بود.
«تغيير وضعيت از ياددهی به ياد گيری» اهميت دادن به نقش يادگيرنده در فرايند آموزش است. يادگيرندگانی که سبک های يادگيری متفاوت دارند؛ پيش زمينه های فکری آن ها گوناگون است و خلاصه به باور زيست شناسان در جمعيت کلاس متنوع و گوناگون اند و هر کدام همچون اثر انگشت خود؛ از هر نظر بی همتاست. اين جاست که معلوم می شود اگر مثلا ۳۵تا دانش آموز را در يک کلاس جا کنيم و برای همه به طور يکسان سخنرانی کنيم و در آخر از همه توقع يکسان داشته باشيم و مثلا در پاسخ به دانش آموزی که می گوید فلان موضوع را خوب ياد نگرفته بگوييم« من که درس دادم؛ تو گوش ندادی!» کمی خنده دار است؛ نيست؟hero_learning_lw_1a.jpg

/ 0 نظر / 13 بازدید