تحقيقات در حوزه فناوری اطلاعات

Becta موسسه ايست دولتي در انگلستان كه در حوزه كاربرد و توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در تعليم و تربيت فعاليت مي كند و به ارتقاء استانداردها ،گسترش دسترسي به فناوري اطلاعات، بهبود مهارت هاي فناوري و تشويق مديريت صحيح مساعدت می كند. Becta داراي لينك هاي مختلفي است كه از آن جمله لينك تحقيقاتي آن است كه تحقيقات انجام شده يا در حال اجرا در حوزه كاربرد فناوري اطلاعات در تعليم و تربيت را گزارش مي كند.

rightimage_9.jpg

/ 0 نظر / 12 بازدید