وبلاگ و كاربرد آن در تعليم و تربيت

حدود كمتر از يك سال قبل از طريق وبلاگ حسين درخشان با پديده وبلاگ آشنا شدم و از آن پس يكي از تفرج هاي هميشگي ام مطالعه وبلاگ هاي مختلفي است كه هر روز بر شمار آن ها افزوده مي شود. مدت ها بود كه در اين فكر بودم آيا مي شود از وبلاگ در كلاس درس هم استفاده كرد يا نه؟ ترم جاري كه با بچه هاي كارشناسي ارشد تكنولوژي آموزشي درس داشتم تصميم گرفتم كه با اين دوستان دانشجو كه بسيار علاقمند به يادگيري هستند، تجربه وبلاگ نويسي را آغاز كنيم. چند نفري از آن ها شروع به اين كار كردند ولي متاسفانه در ميانه راه مرا تنها گذاشتند كه البته شايد هم تقصير آن ها نبود. گرفتاري معيشت، محدوديت دسترسي به اينترنت و هزار مسئله ديگر كه كار را مشكل مي كند.
هفته پيش كه با جمعي از دبيران علاقمند تهراني جلسه اي داشتيم و در باره مسائل فناوري اطلاعات گفت و گو مي كرديم، يكي از آن جمع گفت كه ما در مدرسه مان هر سال برنامه تهيه روزنامه ديواري با كمك گروه هاي مختلف بچه ها در درس فيزيك داريم. من به ذهنم رسيد كه چه خوب است در مدارسي كه امكان دسترسي بچه ها به اينترنت وجود دارد – كه البته نسبت آن بسيار كم است ولي ناچيز نيست- مثل مدرسه آن دبير محترم ، به جاي روزنامه نويسي ، وبلاگ نويسي را جايگزين كنيم كه هم فال است و هم تماشا. هم بچه ها كار روز نامه نويسي يا روزنت نويسي كرده اند و هم با فوت و فن هاي استفاده از فناوري اطلاعات آشنا مي شوند. آن چه كه در زير مي خوانيد مختصري است در باره پديده وبلاگ _ البته به اختصار- و قابليت هاي وبلاگ در عرصه تعليم و تربيت.

مشخصات وبلاگ ها:
 بتنهايي با يك نفر مي توان آن را اداره كرد.
 به زبان محاوره اي نوشته مي شود.
 مكررا قابل روز آمد كردن است.
 براحتي امكان برقراري لينك با سايت هاي ديگر را ايجاد مي كند.

مقايسه وبلاگ با صفحه وب:
 سهولت كاربرد: نيازي به آشنايي با مهارت هاي فني ساخت صفحات وب ندارد.
 هزينه پايين: اغلب سرويس هاي ارائه كننده خدمات وبلاگ رايگان مي باشند.
 انتشار فوري: روز آمد كردن وبلاگ در هر زماني امكان پذير است.
 قابليت دسترسي و روزآمد كردن از هر نقطه اتصال اينترنت.
 قابليت مشاركت ديگران از هر نقطه عالم.

قابليت هاي وبلاگ:
 پالايش اطلاعات: در عصر سرريز اطلاعات, وبلاگ ها مي توانند به پالايش اطلاعات و گزينش آن ها كمك كنند.
 فراهم آوردن زمينه اي كه با دسترسي آسان به فوق متن ، خوانندگان اطلاعات را در زمينه آن مي خوانند.
 رشد سواد رسانه اي: به موازات جست و جوي بلاگر ها براي پيدا كردن اطلاعات براي گزارش هاي پالايش شده خود.
 فراهم آوردن ديدگاه هاي متفاوت
 تشويق روحيه ارزيابي اطلاعات: اين كار با ارجاع به فوق متن هايي كه جنبه هاي مختلف مسائل را در بر مي گيرد ، فراهم مي آيد.
 تشويق روحيه مشاركت: خوانندگان وبلاگ ديدگاه هاي انتقادي يا حمايتي خود را آزادانه بيان مي كنند.

انواع وبلاگ ها:
 وبلاگ اساسي-Basic: قطعات خبري كوتاه در باره موضوعي خاص
 وبلاگ گروهي-Group: مشاركت نويسندگان مختلف در توليد وبلاگ
 وبلاگ دوستانه و خانوادگيFamily and Friends-: برنامه ريزي براي مسائل خانوادگي و مشاركت در تجربه يكديگر
 وبلاگ مشاركتيCollaborative-:همكاراني كه روي پروژه مشترك كار مي كنند.
 وبلاگ متمركز بر عكس ، صدا يا ويدئوPhoto-audio or video
 وبلاگ انجمن Community-: مشاركت در خبر ها و وقايع محلي
 وبلاگ تجاريBusiness-: وبلاگي كه براي جلب مشتري طراحي مي شود.
 وبلاگ علميKnowledge-: براي ارائه اطلاعات در گروه علمي

قابليت هاي وبلاگ در تعليم و تربيت:
 يادگيري دانش آموزان: وبلاگ ها فرصتي براي تفكر، گرفتن بازخورد از والدين ، اعضاي گروه، افراد متخصص و مشاركت آن ها به نفع دانش آموزان ايجاد مي كند. امكان ذخيره و سازماندهي آسان ، سهولت مشاهده پيشرفت دانش آموزان توسط معلمين و والدين فرصت ديگري است كه وبلاگ ها فراهم مي كنند.
 مديريت كلاس درس: وبلاگ ها دروازه اي آن لاين براي ارسال ياد داشت ها، تكاليف، لينك ها ومانند آن مي باشند.
 مشاركت كلاس: در چارچوب كلاس يا خارج از آن ، افراد زيادي درگير تجربه يادگيري مي شوند.
 روابط اجتماعي: راه آساني كه والدين و اعضاي گروه مي توانند با يكديگر وارد بحث و گفت و گو شوند.
 ارتباطات داخلي و خارجي: مكاني كه دانش آموزان مي توانند از تجربه ها و ايده هاي هم استفاده كنند و كار مشاركتي را تجربه كنند.
 مديريت دانش: ارجاع آن لاين به خط مشي ها، قالب ها و مانند آن.
 گزارش هاي تحقيق: با ايجاد لينك به منابع مختلف


weblog.gif

/ 0 نظر / 12 بازدید