تغيير فرهنگ ياددهي-يادگيري لازمه فناوري اطلاعات

بسيار کسان فکر می کنند که آغاز و پايان ورود فناوری اطلاعات در نظام آموزشی منحصر به ورود ملزومات سخت افزاری ازقبیل کامپیوتر،اينترنت و ...مي باشد و با فراهم آوردن اين ابزار ها و آموزش چگونگي بكار گيري آن ها براي فناوري اطلاعات بستر مناسبي در آموزش و پرورش فراهم شده است. در حالي كه نظر صاحبان انديشه در اين باب كاملا متفاوت است.
مایکل وارن((Michael Warren)مسئول آموزش و پرورش ميشيگان مصاحبه اي انجام داده است كه در آن در باره الزامات تحولات متناسب با عصر اطلاعات در نظام آموزشي مطالبي بيان كرده است كه براي كساني كه اين تحول را تنها تحول سخت افزاري مي دانند قابل توجه است. بخش هايي از مصاحبه او را كه يكي از پيشگامان اين تحولات مي باشد . در زير مي آوريم. متن كامل مصاحبه را در اينجا بخوانيد:

سوال: لطفا براي ما توضيح دهيد كه نظام آموزشي به طور خاص چه تحولاتي را بايد پذيرا باشد تا متناسب عصر اطلاعات گردد؟

جواب: برخي مردم تصور مي كنند كه سواد كامپيوتر كفايت مي كند. برعكس اين تحولات بايد عميقتر باشد. ما نيازمندتحولاتي اساسي تر در مفهوم تدريس و يادگيري هستيم. اغلب مي انديشيم كه تعليم و تربيت يعني مدرسه رفتن و به آن به مفهوم يادگيري فكر نمي كنيم. مدرسه رفتن شامل تصوري ذهني در باره ساختمان مدرسه و نيز معلماني است كه دردست خود گچ گرفته اند و جلوي دانش آموزاني ايستاده اند كه به سنتي شبيه يك مجلس ترتيب يافته اند. مدرسه رفتن متمركز بر معلم و سيستم است ، در حالي كه يادگيري معطوف به دانش آموز و نتايج است. مفروض آن است كه در عصر اطلاعات دانش آموزان آزادي براي يادگيري و معلمان آزادي براي ياد دادن را فارغ از زمان ، مكان ، قوميت يا پايگاه اجتماعي و اقتصادي دارند و تعليم و تربيت متناسب با عصر اطلاعات به مربيان اين امكان را مي دهد كه براي هر دانش آموزي برنامه يادگيري متناسب خود را ارائه كنند.... مقصد كلي فقط يادگيري محتوي نيست بلكه پرورش دانش آموزان به عنوان افراد نقاد ، خود راهبر , متفكران مشاركت جو و يادگيرنده است. دانش آموزان برا ي تفكر نقاد ، طرح پرسش هاي دشوار، هدايت تحقيق و راه حل هاي ماهرانه براي مسائل سخت بايد تشجيع گردند... اساس تغيير البته كاربرد فناوري اطلاعات مي باشد، ولي اين آغاز كار است. دانش آموزان و مربيان بايد با يكديگر كار كنند، بحث كنند ، اطلاعات خود را مبادله و خلق دانش كنند.مربيان تنها معلم نيستند بلكه تسهيل كننده فرآيند پيش گفته اند و دانش آموزان فقط يادگيرنده نيستند, بلكه خالق دانشند.


class.jpg

/ 0 نظر / 12 بازدید