دانش در جوامع کامپيوتريزه شده

ژان فرانسوا ليوتار استاد مشهور فلسفه اهل فرانسه در کتاب خود بنام وضعيت پست مدرن(گزارش در باره دانش) فصلی را به وضعيت دانش در جوامع کامپيوتريره شده اختصاص داده است و به وضعيت معرفت بشری در اين جوامع می پردازد. اين کتاب را مترجم توانا آقای حسينعلی نوذری به زبان فارسی برگردانده و نشر گام نو آن را منتشر نموده است.چگونگی تبديل دانش به کالا در اين کتاب به خوبی شرح و بسط داده شده است.

knowledge.gif

/ 0 نظر / 9 بازدید