انتخاب سياست درست در توسعه فناوری اطلاعات

James Guthrie استاد دانشگاه وندربيلت (Vanderbilt) در مقاله اي در مجله USA TODAY مي نويسد:اين روزها در مدارس دولتي آمريكا هزاران كامپيوتر ، مودم و تلويزيون بلا استفاده خاك مي خورند. معلمان به همان شيوه هاي قديمي از گچ و تخته استفاده مي كنند، تكليف مي دهند و از اوورهد استفاده مي كنند و پنجاه دقيقه در كلاس حرف مي زنند. فناوري الكترونيكي كار در قرن بيست و يكم را تغيير داده است ولي يادگيري در قرن بيستم را متحول ننموده است.
در كاليفرنياي جنوبي در شصت مدرسه داراي امكانات كم كه اخيرا من محاسبه كردم، بيش از ده هزار كامپيوتر در دو هزار كلاس درس وجود دارد ولي فقط من دو بار دانش آموزي را در دوره ابتدايي ديدم كه در كلاس از كامپيوتر استفاده مي كرد. البته دانش آموزاني را هم ديدم كه در آزمايشگاه كامپيوتر مشغول بودند ولي صرفا به يادگيري مهارت هاي اوليه استفاده از صفحه كليد كامپيوتر سرگرم بودند.بندرت دانش آموزان از مودم استفاده مي كردند و يا با نرم افزار هاي آموزشي تعاملي كار مي كردند.
بيست و پنج مدرسه اي كه در حومه دنور و مناطق روستايي كلرادو ديدم ، نيز همين وضعيت را داشتند. در موطن من تنسي هم وضعيت اندكي فرق مي كرد. استاد دانشگاه استنفورد Larry Cuban مولف كتاب " Oversold and Underused: Computers in the classroom" در منطقه سيليكون ولي كاليفرنيا نيز همين نتايج را گزارش كرده است.
بيش از نه كلاس از ده كلاس مدارس دولتي به اينترنت متصلند. آمار مركز ملي آموزش و پرورش برآورد كرده است كه در اين مدارس هر پنج دانش آموز، يك نفر كامپيوتر دارند ، مع الوصف اندكي از اين مدارس از اين وسايل گران قيمت بهره مي برند كه البته علت آن مسائل مالي و فقدان تجهيزات نيست. مجموعه ماليات هايي كه از كاربران تلفن گرفته مي شود دو بيليون دلار در هر سال براي تجهيز مدارس دولتي فراهم مي كندو دولت فدرال هم كمك هاي مالي به اين زمينه مي كند.
معلمان مدعيند كه به قدر كافي براي استفاده از ابزارهاي فناوري جديد آموزش نديده اند. اگر اين مطلب درست هم باشد، جواب رضايت بخشي نيست.مدارس دولتي هر سال بيست بيليون دلار براي آموزش نيروي انساني خود صرف مي كنند و اگر آموزش فناوري به معلمان اولويت داشت، مشكل مالي مانع اين كار نبوده است.

James Guthrie معتقد است كه دليل اين امر فقدان استراتژي مناسب بوده است. سياستگزاران معتقد بوده اند كه مدارس را با كامپيوتر و وسايل جانبي آن مجهز كنيد، معلمان خود از آن استفاده خواهند كرد. به نظر James Guthrie اين سياست غلطي بوده است كه نياز به اصلاح دارد. او مي گويد كه بدون مديريت قوي محلي اميد اندكي به تحول مدارس دولتي وجود دارد.او پيشنهاداتي در اين زمينه مطرح كرده است كه در اينجا مي توانيد بخوانيدcomputer.jpg

/ 0 نظر / 11 بازدید