گزارشی از يک تجربه در توسعه فناوری اطلاعات


يك سال قبل در چنين روزي در انجمن برنامه ريزي درسي ايران در باره فناوري اطلاعت و برنامه ريزي درسي سخنراني داشتم. امروز نيز تحت عنوان گزارش يك تجربه در توسعه فناوري اطلاعات در انجمن به عنوان سخنران مطالبي را ارائه كردم. امروز ولي تنها نيامده بودم و با دوستاني كه در واقع اين تجربه هارا با خود به همراه داشتند، مطالبم را ارائه كردم. در آغاز سخن گفتم كه يك سال قبل در واقع ايده هاي خود را در باره توسعه فناوري اطلاعات ذكر كردم و امروز آمده ام بگويم كه اين ايده ها در مراكز آموزشي ما قابليت اجرا دارند و بلكه تحقق يافته اند. نكات كليدي كه در سخنراني قبلي مورد نظرم بود عبارت بودند از اينكه:
1. فناوری اطلاعات انقلاب ايجاد نمی کند بلکه روندی اصلاحی و تدريجی است.
2. مهمترين عنصر در ورود مناسب فناوری اطلاعات معلمين و تغيير فرهنگ ياد دهي و يادگيری است.
3. مناسب ترين روش ورود فناوری اطلاعات ،شيوه تلفيقی است.
آقاي امين الرعايايي و طوفاني نژاد معلمين راهنمايي مدرسه روزبه نيزبا من آمده بودندو بخشي از جلسه را آن ها اداره كردند. در موسسه فرهنگي روزبه كه از دوره ابتدايي تا دبيرستان داراي دانش آموز مي باشند، توسط گروهي جوان نوگرا و تحول جو در بسط فناوري اطلاعات تجربه هاي خوبي صورت گرفته است و من اين بار خوشحال بودم كه به جاي اينكه بگويم در لندن و سيدني و .... تجربه هايي چنين انجام شده است و بازگو كننده تجربه هاي ديگران باشم ، تجربه هاي دوستان جوان و علاقمند به تعليم و تربيت ايران را بيان مي كنم. در موسسه روزبه ، آنگونه كه من بررسي كردم ، در واقع پنج كار انجام شده بود:
• ارائه آموزش هاي عمومي
• تاسيس شبكه اينترانت
• هدايت دروس كامپيوتر به سوي دروس دبيرستاني
• تلفيق فناوري اطلاعات با آموزش
• استفاده از بازي هاي كامپيوتري در توسعه فناوري اطلاعات
به حسب آن چه كه آقاي باقري از دوستان بخش راهبري كامپيوتر موسسه گفته مي شد ، در مدرسه براي همه كادر اعم از كادر دفتري، خدماتي، آموزشي و ... آموزش هاي عمومي در نظر گرفته شده است كه اين به نظر من باعث ايجاد جو سازماني مي شود و فرد احساس مي كند كه براي حفظ موقعيت سازماني خود مجبور مي شود كه اين آموزش ها را ياد بگيرد. كار ديگري كه در مدرسه صورت گرفته بود و البته در حال تكميل شدن بود، ايجاد اينترانت بود به نحوي كه هر كدام از والدين مي توانستند با مدرسه از طريق منزل در ارتباط باشند و كارنامه و وضعيت تحصيلي فرزندان خود را از طريق اين شبكه پيگيري كنند. البته همه واحد هاي مدرسه داراي لينك در داخل اين شبكه بودند كه به تدريج قرار بر فعال شدن اين لينك هابود. بسياري از كار هاي خود بچه ها و برخي جزوات آموزشي هم از طريق اينترانت قابل دستيابي بود.
در سلسله دروسي كه براي بچه ها طراحي شده بود بچه ها در پايه سوم دبيرستان نرم افزار Flash را ياد مي گرفتند با اين تاكيد كه بچه ها پس از پايان كارشان به عنوان پروژه بايد در دروس تجربي مانند فيزيك ، متمركز مي شدند و به صورت گروهي ، پروژه خود را در باره مثلا قانون جاذبه نيوتن عرضه مي كردند. اين گرچه تلفيق فناوري اطلاعات با برنامه درسي نمي باشد ولي بسيار به آن نزديك شده است.
كار تلفيق درس با فناوري اطلاعات را آقاي امين الرعايايي انجام داده بود. او پس از سه سال كار مداوم روي درس هندسه و نرم افزار هاي مربوط به آن ، موفق شده بود از طريق اينتر نت به نرم افزار هايي دست پيدا بكند و درس هندسه را آنطور بيان مي كرد به شكلي ارائه كند كه در بچه ها ايجاد هيجان بكند و در عين حال مسائل انتزاعي را ملموس تر و قابل درك تر بكند. وقتي امين الرعايايي تجربه هايي را كه با بچه ها داشت ، توضيح مي داد من غرق شعف شده بودم و از اين كه اين بار مي توانستم به تجربه هاي يك معلم ايراني و علاقمند ،‌در صحبت هايم استناد كنم احساس غرور مي كردم. البته در نهايت امين الرعايايي موفق نشد كه با ضيق وقت و محدوديت امكانات مطالب مهمي كه من احساس مي كردم براي پيدا كردن آن ها رنج بسيار برده و با دقت و زحمت، آن هارا پرورش داده است، بيان كند و من از اين بابت بسيار متاسف شدم.
طوفاني نژاد هم كه تجربه كار با كودكان دوره ابتدايي را داشت از روش كارش و تجربه اجراي بازي هاي كامپيوتري به صورت گروهي در مدرسه سخن گفت. من خاطرم هست كه تا همين چند وقت پيش اگر مستندي در باب بازي هاي كامپيوتري مي خواستم بيان كنم از سايت Becta استناداتم را بيان مي كردم ، ولي حال مي توانستم بگويم كه طوفاني نژاد در مدرسه روزبه ، اينگونه عمل كرده است و شيوه كار او هم به اين صورت است. سر انجام سخنراني به پايان رسيد در حالي كه من فكر مي كردم كه اگر در بحث فناوري اطلاعات به تجربه هاي بومي اتكا كنيم و از تجربه ديگران بهره بگيريم ، امكان دسترسي به اهداف توسعه فناوري اطلاعات به مراتب بيشتر فراهم مي شود.

/ 0 نظر / 10 بازدید