آموزش هندسه با امکاناتIT

Rosita Alston معلم هندسه اي است كه بيست و چهار سال است به تدريس هندسه مشغول است. او مي گويد من سال ها هندسه را به همان شيوه اي كه معلمانم به من درس داده بودند ، آموزش مي دادم. البته معلمانم را در چگونگي تدريس خود مقصر نمي دانم، چون آن ها از امكاناتي كه من از آن ها برخوردار هستم بي بهره بودند.
رزيتا هندسه اقليدسي تدريس مي كند و از جمله معلماني است كه موفق شده است كه فناوري اطلاعات را در برنامه درسي تلفيق كند.او مي گويد: وقتي كه دانش آموزانم وارد كلاس مي شوند ابتدا از آن ها مي پرسم كه كدام يك از آن ها به اينترنت دسترسي دارند تا بتوانم گروه هايي را كه مي خواهم در كلاس تشكيل دهم، گروه هاي متناسبي باشند و اعضاي گروه كار يكديگر را تكميل كنند.يادگيري از طريق همياري نقش اساسي در كاميابي تدريس رياضي در كلاس من دارد.
من قبل از تدريس عنوان خاصي، سايت ها را مرور مي كنم. به دانش آموزانم هم تفهيم مي كنم كه نبايد تصور كنند كه هرچه در اينترنت آمده است لزوما صحيح و دور ازخطاست بلكه اينترنت منبع عظيم اطلاعات است كه بايد به نحو صحيح از آن استفاده كرد. بعد از اين كه بچه ها سايت هارا شناختند به شكار آن ها مي روند و من مي نشينم و به چهره شادمان آن ها نگاه مي كنم كه از تجربه هاي يادگيري خود لذت مي برند و فرصت مي يابم كه در تجربه هاي آن ها مشاركت كنم و منتظر دستاورد هاي آن ها از جست وجويشان در اينترنت مي شوم.
رزيتا طرح درسي نيز آماده كرده است كه مقدمه آن ، با اين عبارات شروع مي شود:
دانش آموزان! لطفا در اينترنت در باره عناويني كه در ذيل آمده است ، جست وجو كنيد .نمره هر عنوان كه به جست وجو در آن مي پردازيد در كنارش آمده است. وب سايت هايي را كه اطلاعات يا تصاوير لازم را از آن ها به دست آورده ايد ، مشخص كنيد.
سپس رزيتا تحت بيست عنوان برنامه گروه را مشخص كرده است. بيست عنوان او را در اینجا بخوانيد.
من فكر مي كنم كه در اين مرحله از توسعه فناوري اطلاعات در كشور نياز به ارائه نمونه هاي عملي داريم وگرنه تعريف از IT و فوايدش به صورت نظري راه به جايي نمي برد، مگر آن كه بتوانيم به معلمان خود نشان دهيم كه كار آن ها بهتر و احيانا آسانتر خواهد شد. البته روش Rosita Alston شيوه اي است كه به امكانات هم نياز دارد . برخي از مدارس غير انتفاعي ما اين امكانات را دارند و تعداد آن ها هم كم نيست. خوب است آن ها شروع كنند و تجربه خود را به ديگران منتقل كنند. البته اين كار صبوري ، حوصله، علاقه و بينش لازم دارد كه به مرور فراهم مي شود.

Image14.gif

/ 0 نظر / 13 بازدید