معرفی کتاب

کتاب پروژه های چند رسانه ای در کلاس درس (راهنمای طراحی و ارزشيابی) که چندی پيش ترجمه کرده بودمِ سرانجام منتشر شد. اين کتاب چگونگی استفاده از ابزار های فناوری اطلاعات را به گونه ای نشان می دهد که در آن دانش آموزان فعال هستند و می توانند در گروه های مشارکتی توليد دروس خود را  در قالب های چند رسانه ای بياموزند. اين کتاب از آن جهت جالب است که به معلمان می آموزد که چگونه با امکانات نه چندان فراوان می توان دانش آموزان را در بهره گيری از فناوری اطلاعات راهنمايی کرد. کتاب در هفتاد و پنج صفحه به زبان فارسی توسط دانشگاه رايانه ای ايران منتشر شده است. برای تهيه آن می توانيد با شماره تلفن های ۲۰۷۸۴۱۴ و ۲۰۹۲۹۳۷ دانشگاه رايانه ای ايران تماس بگيريد.

 

/ 0 نظر / 20 بازدید