گزارش نخست از يک پروژه

امروز صبح به مدرسه ای در خزانه بخارایی واقع در جنوب تهران رفتم. ساعت هشت با یکی از دانشچویانم قرار داشتیم تا کار پروژه او و پیشرفت آن را ببینم. پروژه او آموزش علوم به کمک چند رسانه ای است. دانشجوی بسیار علاقمندی است. آنقدر علاقمند که برای انجام پروژه اش کامپیوتر خود را به مدرسه برده بود تابچه ها به کمک آن کار گروهی خود را انجام دهند. در این کار بچه های یک کلاس به چهار گروه تقسیم شده بودند و هر کدام دارای یک سرگروه بودند که بچه ها به او مدیر کل می گفتند. کار های بچه ها را دیدم و بعد با آن ها صحبت کردم. وقتی از آن ها پرسیدم که فکر می کنید که فرق این روش یادگیری با روش هایر کلاس و ازروی کتاب خواندن چیست حرف هایی زدند که وجه مشترک همه آن ها این بود :
• ما با این روش خودمان مطالب را می سازیم و بهتر یاد می گیریم
• هر فکری که داشته باشیم می توانیم پیاده کنیم.
• چون تصویرها متحرک است بهتر یاد می گیریم .
این دقیقا همان چیزی بود که ما در ذهن خودمان تعقیب می کردیم. نخست آن که بر اساس نظر ویگوتسکی روان شناس مشهور تولید دانش یک امر اجتماعی است و در فرآیند همکاری متقابل و تعامل و گفت و گو پیش می آید و فرد در جریان کسب معرفت بر اساس نظریه برساخت گرایی باید فعال باشد و در ایجاد آن نقش داشته باشد. دیگراینکه استفاده از چند رسانه ای و بکارگیری ابزار های متفاوت در انتقال پیام موجب یادگیری بهتر می شود.
گزارش این پروژه را امیدوارم که در پایان شهریور ارائه کنم. انتخاب مدرسه در جنوبی ترین مکان شهر برای این بود که بگوییم می توان باامکانات کم هم کار کرد. شور و شوق بچه ها برای یادگیری نشان می داد که چندان ناموفق نبوده ایم.presentation_001.gif

/ 0 نظر / 10 بازدید