جشنواره چند رسانه ای های آموزشی

پنج شنبه كار داوري چند رسانه اي هاي آموزشي را براي دومين جشنواره چند رسانه اي هاي آموزشي با همكاري داوران ديگر شروع كردم. ترتيب كار بدين صورت است كه كميته انتخاب دفتر تكنولوژي وزارت آموزش و پرورش از ميان مجموعه چند رسانه اي هاي آموزشي كه براي ايشان فرستاده شده است بر اساس معيار هايي برخي را براي ورود به بخش مسابقه انتخاب كرده است و داوران در واقع اين مجموعه را به قضاوت مي نشينند. ديروز در ميان مشاهده چند رسانه اي ها به ذهنم آمد كه برخي توليد كنندگان گويي اصلا تعريفي از چند رسانه اي در ذهن ندارند و با بي استعدادي كامل در اين عرصه گام نهاده اند. يكي از CD ها چنان وضع اسفباري داشت كه داوران حضور آن را در بخش مسابقه كاملا بي معني مي دانستند. به هرحال از بحث هاي آن جلسه ميگذرم و از امروز به بحث در باره چند رسانه اي هاي آموزشي، قابليت هاي آن ها، معيار هاي توليد، ملاك هاي ارزشيابي و ... مي پردازم.
بايد گفت كه بهترين شيوه ارزيابي چندرسانه اي آموزشي اجراي آن توسط دانش آموز است. توليد كنندگان چند رسانه اي هاي آموزشي براي مدارس بايد آن را توسط مخاطبين خود قبل از ارائه به بازار آزمون كنند. از آنجايي كه آزمون واقعي براي ارزيابي چند رسانه اي آموزشي، اجرا ي آن توسط دانش آموزان است در ابتدا توليد كننده بايد چند رسانه اي آموزشي را ارزيابي كند تا دريابد كه قابليت و شايستگي اجرا توسط دانش آموزان را دارد يا نه؟ با توجه به تعداد معيارهايي كه بايد در نظر گرفت و اين حقيقت كه چند رسانه اي آموزشي با ساير موضوعات آموزشي متفاوت است، ارزيابي يك چند رسانه اي آموزشي بسيار وقت گير است. مربيان درمورد اكثر موضوعات آموزشي، تجربياتي دارند كه معياري براي داوري در اختيار آنها قرار مي دهد. تعداد كمي از آنها از نرم افزارهاي آموزشي استفاده كرده اند. علاوه بر اين، شما نمي توانيد همانطور كه يك كتاب درسي را تورق مي كنيد، چند رسانه اي آموزشي را بررسي كنيد. بلكه شما بايد همانند يك دانش آموز با يك چند رسانه اي آموزشي كار كنيد. شما همچنين بايد كتابهاي راهنماي معلم و دانش آموز، كتابهاي تمرين، برگه هاي تمرين و ... را بررسي كنيد. ما يك ارزيابي سه مرحله اي را پيشنهاد مي كنيم.
ابتدا برنا مه را در حد يك دانش آموز زرنگ اجرا كنيد.يعني اينكه تعداد بسيار كمي پاسخ نادرست بدهيد).اين كار مشخص مي كند كه دانش آموزان برجسته چه چيزي را خواهند آموخت و نشان مي دهد كه نرم افزار چگونه به پاسخهاي صحيح مي پردازد.توجه كنيد كه چقدر طول مي كشد كه برنامه را با اين روش كامل كنيد و حداقل زمان مفيد دانش آموزان را محاسبه كنيد. ثانيابرنامه را دوباره به عنوان دانش آموز ضعيف اجرا كنيد.
اين عمل نشان ميدهد كه برنامه چگونه پاسخهاي نادرست و شاخه هاي فراهم شده را كنترل مي كند .چه ميزان راه اصلاح و جبران براي كاربري كه مشكل دارد فراهم شده است. آيا برنامه مجددا همان موضوع را نشان مي دهد يا رويكردهاي مختلفي براي محتوي يكسان وجود دارد؟ درصورت وجود كمك رساني on-line شكل آن ، چگونه است؟ زماني را كه در اين مرحله صرف برنامه مي كنيد و از آزمايش اول طولاني تر خواهد بود، يادداشت كنيد.
ثالثا درس را دوباره اجرا كرده تا توانايي آن را درتشخيص پاسخهاي نادرست ارزيابي كنيد. براي مثال اگر كه پاسخ مطلوب، عددي است حروف و نشانه ها را وارد كنيد و برعكس. اين مطلب نبايد باعث شود كه برنامه با شكست مواجه شود. اگر كه شما كليد Enter را بدون اينكه پاسخي را تايپ كنيد فشار بدهيد، چه اتفاقي مي افتد؟
شما بايد صدايي بشنويد يا پيامي را دريافت كنيد مبني برا ينكه بايد جواب درست بدهيد. اين كار بايد براي شمابه عنوان پاسخ غلط درنظر گرفته شود.
آيا مي توانيد كليد تعريف نشده اي پيدا كنيد كه با زدن آن اتفاق غير منظره اي روي دهد؟
بقيه بحث را در يادداشت بعدي ادامه خواهم داد.


multimedia.jpg

/ 0 نظر / 8 بازدید