آموزش مجازی: مسائل و موضوعات

موسسه توسعه کامپیوتر در تعلیم و تربیت (AACE) برای کنگره جدید خود که آخرین مهلت شرکت در آن تاریخ سی آوریل می باشد و در حوزه آموزش مجازی یا یادگیری الکترونیکی می باشد عناوینی را برای ارائه مقاله و تحقیقات پیشنهاد کرده است. با توجه به این که در ایران نیز بزودی سمیناری در همین زمینه برقرار خواهد شد عناوین این کنگره برای علاقمندان به یادگیری الکتروینکی می تواند مفید باشد.
o دسترسی به یادگیری الکترونیکی
o یادگیری غیر همزمان
o ابزار های تولید
o ساخت معماری یادگیری الکترونیکی
o یادگیری مشارکتی
o ایجاد اجتماع الکترونیکی
o طراحی درس افزار الکترونیکی
o طراحی استراتزی یادگیری سازمانی
o طراحی. تلفیق و اجرای راه حل های یادگیری الکترونیکی
o کتابخانه های دیجیتالی برای یادگیری الکترونیکی
o یادگیری از راه دور
o ابزار های نشر الکترونیکی برای یادگیری الکترونیکی
o سنجش و اندازه گیری در فضای یادگیری الکترونیکی
o مثال ها و مصداق های عملی خوب در یادگیری الکترونیکی
o تعامل انسان و کامبیوتر
o مشارکت صنعت و دانشگاه در قلمرو یادگیری الکترونیکی
o زیر ساخت های یادگیری الکترونیکی
o برنامه ابتکاری در یادگیری الکترونیکی
o طراحی آموزشی برای یادگیری الکترونیکی
o فناوری یادگیری الکترونیکی هوشمند
o سیستم های یادگیری الکترونیکی متعامل
o مدیریت دانش در یادگیری الکترونیکی
o سیستم های مدیریت یادگیری و محتوی
o مدیریت منابع یادگیری
o بازار یابی:ارتقاء فعالیت های یادگیری الکترونیکی
o سیستم های یادگیری الکترونیکی مبتنی بر چند رسانه ای ها
o استراتزی های یادگیری الکترونیکی سازمانی
o مسائل تربیتی در فضای یادگیری الکترونیکی
o خط مشی و قانون در حوزه یادگیری الکترونیکی
o مدیریت کیفیت و ارزیابی در یادگیری الکترونیکی
o چشم انداز های تحقیق در یادگیری الکترونیکی
o شبیه سازی
o مسائل اجتماعی ( مسائل حقوقی. استاندارد ها و مسائل بین المللی)
o دانشگاه ها. کلاس ها و آزمایشگاه های مجازی

e-learning.jpg

/ 0 نظر / 12 بازدید