احتماع مجازی (۲)


ميليونها نفر هر روز از شبكه براي به اشتراك گذاشتن عقايد، بحث به روي موضوعات يا يافتن مطالب مورد علاقه استفاده مي كنند. از ميان ميليونها “وبگرد“ افراد بسياري هستند كه به حيطه online مشخصي بر مي گردند كه توجه آنانرا جلب مي كند. سپس شركت كننده هاي مشابهي را مي يابندكه مي توانند با آنها رابطه برقرار كنند. با تداوم بيشتر، اين تمرين به ظاهر بي ضرر، قابليت تبديل به اجتماع مجازي هدفمندي را داردكه در آن ”اعضا ” حس تعلق به اجتماع را دارند و شايد اقدام به توسعه روابط بر روي شبكه وخارج از آن بكنند.
دلايل پيوستن افراد به اجتماع مجازي همانند دلايل پيوستن آنها به يك اجتماع فيزيكي است . آنها مي خواهند افرادي را ملاقات كنند كه تجربيات، احساسات و علايق مشابه دارند. نياز آنها به كاوش و نيازهاي جديد، آزمايش مهارت هاي جديد، امتحان يك نقاب شخصيتي جديد يا ايفاي نقش هاي جديد، باعث گرد آمدن دور يكديگر مي شود. نياز به كار مبادله كالا، خدمات يا اطلاعات مي تواند باعث ايجاد اجتماعاتي شودكه به اعضاي خود اجازه خريد. دريافت دستمزد مناسب يا كسب اطلاعات و خدمات ارزشمند را مي دهد.
درحالي كه پاسخ به اين سوال كه چه چيز اجتماع مجازي را مي سازد، درحال كامل شدن است. ما ديدگاه جونز را مي پذيريم كه اجتماعات مجازي با تعاملات ارتباطي، با حضور گسترده اي از ارتباط برقرار كنندگان، با دسترس پذيري فضاي مشترك عمومي و با حضور حداقلي از اعضا مشخص مي شوند. نياز به وجود حداقلي از تعامل موجب مي شود كه ما گسترده متنوعي از فناوري هاي مختلف را از طبقه اجتماع مجازي“ جدا كنيم و براي مثال يك ليست نامه الكترونيكي كه از طريق آن مشتركان اخبار واطلاعات را دريافت مي كنند اما قادر به انجام مباحثات تعاملي با مشتركان ديگر نيستند، در اينجا به عنوان اجتماع مجازي شناخته نمي شود.
اجتماعات فيزيكي ، فضاهايي دارندكه افراد در آنجا گرد هم مي يايند و به تبادل عقايد ، كالاها و خدمات مي پردازند. اولين اجتماعات مجازي از سرويس هاي خبرنامه اي online در ميانه هاي دهه 1970 بوجود آمدند، فضاي مجازي مشترك و عمومي، خود خبرنامه بود. يكي از ابتدايي ترين نمونه هاي اجتماع مجازي Well بود. براي مدتي طولاني ، Wellمكان گرد همآيي دوستانه اي بود كه تقريبا هر كس در هر بحثي كه در مي گرفت، شركت مي كرد.
سطح معيني ازا عضا دلالت بر آن دارد كه اجتماعات مجازي در بردارنده گفتگوهاي دراز مدت و مبتني بر كامپيوتر در بين گروههاي وسيع هستند پس ، كلاس هاي مجازي، اجتماع مجازي نيستند.


t1.virtual.community.jpg

/ 0 نظر / 8 بازدید