ده نكته براي اجتناب از تكرار خطاهاي گذشته

يونسكو داراي سايتي است كه اختصاص به مسائل تعليم و تربيت و فناوري اطلاعات دارد. آدرس اين سايت در لينك هاي وبلاگ من آمده است. در يكي از صفحات اين سايت مطلبي تحت عنوان" ده نكته براي اجتناب از تكرار خطاهاي گذشته" آورده است كه مي تواند براي مسئولين آموزش و پرورش كشور مفيد باشد. اين ده نكته به اختصار عبارتند از:
1-بايد مطمئن بود كه ورود فناوري اطلاعات به نحوي باشد كه به موفقيت منتهي شود. در دهه هشتاد در قرن بيستم دولت فرانسه صد ها هزار كامپيوتر را وارد مدارس كرد كه چون تمهيدات لازم براي ورود آن در نظر گرفته نشده بود، منجر به ناكامي بزرگي شد.
2-پشتيباني از كامپيوتر هايي كه به مدارس وارد مي شوند به لحاظ سخت افزاري اهميتي بيشتر از خريد كامپيوتر ها دارد و بايد همراه با تامين بودجه خريد كامپيوتر ها از همان ابتدا اين بودجه در نظر گرفته شود.
3-از مدارس نمي توان انتظار داشت كه خود به تهيه نرم افزار اقدام كنند. اين پشتيباني ها بايد همراه باانتخاب نرم افزار هاي مناسب و تهيه راهنما هايي براي اين كار از ابتدا ضروري است.
4-تمام ارزيابي ها نشان مي دهد كه عدم آمادگي معلمان مشكل اساسي ورود فناوري اطلاعات به صحنه آموزش و پرورش است و تمام تلاش هاي موفق در اين زمينه مرهون آموزش نظامدار معلمين و همكاري آن ها با اين طرح است.
5-براي تضمين بقاي طرح تضمين استفاده از كامپيوتر در مدارس امري اساسي است. نبايد اجازه داد كه مباحث نظري و جار و جنجال ها مانع از اجراي فوري كاربرد كامپيوتر در مدارس شود.
6-چهار روش براي استفاده از كامپيوتر در مدارس وجود دارد: الف-استفاده از كامپيوتر به عنوان ماشين آموزشي ب- كامپيوتر به عنوان ابزار رشد مهارت هاي تفكر ج- كامپيوتر به عنوان ابزار د-كامپيوتر به عنوان وسيله اي براي بازي هاي آموزشي
7-از كامپيوتر براي استفاده در تقويت مهارت هاي فكري در وهله اول استفاده نكنيد. تجربه نشان مي دهد كه اين كار نياز به آماده كردن معلمان در دراز مدت دارد. در حالي كه والدين بخصوص انتظار نتايج سريع را دارند.
8- عادي ترين استفاده كامپيوتر در مدارس، كاربرد آن در انجام عمليات رياضي، حل معادلات ، تصحيح اشتباهات املايي و مانند آن هاست.اگر به كار هايي در سطوح بالاتر پرداخته شود و معلمين احساس كنند كه اين كار وقت كلاس آن هارا مي گيرد در مقابل ورود فناوري اطلاعات به كلاس هايشان مقاومت مي كنند.
9- برنامه هاي ملي براي ورود فناوري اطلاعات به مدارس، نيازمند به نرم افزار هاي مناسب است و اين كار مستلزم بررسي نرم افزار هاي موجود است. تنها در موقعيت هاي استثنايي به سفارش نرم افزار اقدام كنيد.
10-برنامه هايي را به دانش آموزان ياد دهيد كه در محيط كار بيرون مدرسه نيز كاربرد فراوان دارد. نحوه استفاده از يك واژه پرداز، صفحه گسترده، بانك اطلاعات و يا ابزار هاي گرافيكي از اين موارد است. براي شروع آموزش ، تدريس تايپ شروع خوبي است. همچنين آماده كردن معلمان براي ارائه تمرين هاي عملي در مورد نرم افزار به دانش آموزان ضروري است. معلمان خود قادر به تهيه مثال هاي خلاق براي دانش آموزان نيستند و بايد در آغاز به ارائه الگو هاي جذاب به ايشان مبادرت ورزيد.
src="http://http://www.wolfram.com/solutions/commcoll/Images/computer.jpg">i>


computer.jpg

/ 0 نظر / 11 بازدید