نگاهی انتقادی به اينترنت

آيا اينترنت سطح يادگيري را نازل مي سازد؟

David Rothenberg استاد فلسفه New Jersey Institute of Technology در کتاب اخیر خود Always the Mountains به اين سوال پاسخ مثبت مي دهد. او معتقد است كه از اينترنت بايد براي ارتباط با افراد استفاده كرد و نه گرفتن دانش و اطلاعات.
به نظر او آسان ترين كار براي دانشجوياني كه با شبکه سرو كار دارند، كاربرد نابجاي آن است.بريدن و چسباندن مطالب از منابع مختلف ، اين كاري است كه امروزه دانشجويان با استفاده از اينترنت انجام مي دهند.
شبكه ، تحقيق را بسيار ساده تر از آنچه كه هست ، نشان مي دهد.چون نتايج بي شماري را ارائه مي كند، بي آنكه به دانشجویان بياموزد كه به ارزيابي اين نتايج بپردازند.به حاي كتاب هايي كه دانشجویان بايد با دقت بخوانند و مطالب آنرا درك كنند. و به تجزيه و تحليل آن بپردازند و آن را با كارداني و مهارت انتخاب كنند منابع فراوان، تصاويرو خلاصه مطالب به سهولت و سرعت بر روي صفحه نمايشگر پديدار مي شوند و كار تحقيق را بسيار آسان جلوه مي دهند.
ما بهتر است كه به دانشجويان خود بياموزيم چگونه بخوانند ، استدلال كنند، مطالب مختلف را تركيب نموده و به انديشه اي اصيل دست بيابند. ما بايد به دانشجويانمان كمك كنيم كه درجه صحت و سقم .مطالب را ارزيابي كنند و به ايده ها و افكار خود بيش از مطالب ناچيزي كه بر صفحه نمايش كامپيوتر شان از طريق شبكه ظاهر مي شود، اعتماد كنند.روش هاي ارزيابي و داوري را بايد به آن ها آموخت و شيوه هاي اكتشاف و جست و جو را به آن ها آموزش داد.
به دانشجويان بياموزيم كه با صاحبان ايده ها و افكار تماس بگيرند و آن ها را پيدا كنند و با آن ها به گفت و گو و بحث بنشينند. آنان را به چالش بر انگيزيم تا پرسش هاي خوب را پيدا كنندو به اينترنت مانند كارآگاهي نگاه كنند كه آدرس اي ميل افرادي را كه مي خواهند با آن ها تماس بگيرند، پيدا مي كند.
فناوري گرچه به سرعت مارا به دهكده جهاني غير قابل تصور منتقل مي كند ولي فقط آموزش مناسب و پرسشگري خوب به دانشجويان كمك مي كند كه آن ها جادوگري تحول آفرين شوند و نه احمقي در دهكده جهاني.


t1.internet.privacy.jpg

/ 0 نظر / 12 بازدید