بازی درمانی با کامپيوتر

مبحث بازي از موضوعاتي است كه در روان شناسي معاصر به آن توجه خاصي شده است . به خلاف گذشتگان كه بازي را جز به هدر رفتن وقت و نيرو تصور نمي كردند، در روان شناسي معاصر از بازي براي درمان بسياري از ناراحتي هاي كودكان و حل ناسازگاري هاي ايشان بهره مي برند. بازي درماني(play therapy) از حرفه هاي شناخته شده درعالم روان شناسي است. جالب است بدانيد كه برخي از روان شناسان از بازي هاي كامپيوتري براي درمان استفاده مي كنند. SimCity از بازي هاي مشهور و پر طرفداري است كه براي اين منظور بكار رفته است. از اين بازي در مدرسه اي خاص كه دانش آموزانش داراي مشكلات عاطفي و رفتاري بوده اند استفاده شده است . بيش از چهل درصد از اين بچه ها داراي مشكلات خاص يادگيري و بيش از هشتاد درصد آن ها پسر بوده اند. ميزان توانايي درك مطلب آن ها دوسال كمتر از سن تقويمي شان بوده است. به اين بچه ها اين فرصت داده شده است كه در طول هفته به عنوان درس انتخابي بتوانند با SimCity بازي كنند. نتايج تحقيق نشان دهنده تغيير رفتار چشمگير در اين بچه ها بوده است. گزارشي در موردتغيير رفتار دانش آموزان با آن را مي توانيد در اينجا ببينيد.

/ 0 نظر / 9 بازدید