بازی برای يادگيری کامپيوتر و ...

خانم مهندس شبیری در مقاله خود تحت عنوان "بازی های کامبیوتری نوشته است: بازی های کامبیوتری به جهت آنکه در بهترین حالت کاملا تفریحی و صرفا وقت گذرانی و در بدترین حالت کاملا مضر شمرده می شوند غالبا در زمینه پیشرفت و آموزش بچه ها مورد بی مهری قرار گرفته و مطرح نشده و یا مورد غفلت واقع می شوند اما شواهدی که از مطالعات روانشناسی در مورد یادگیری بچه ها و نیز از تحقیقاتی که مستقیما متمرکز بر روی کار بچه ها با کامبیوتر می باشد. در درست داریم نشان دهنده این است که بازی های ماجرایی فرصت های خوبی برای یادگیری بچه ها ارائه می کنند و می توانند باعث پیشرفت مهارت های حل مسئله در آن هاشوند."
کاری که دوستان فرهنگی ما در موسسه روزبه انجام می دهند در واقع با همین دیدگاه صورت می گیرد. دوست جدید من آقای احسان طوفانی نژاد را امروز به کلاس کارشناسی ارشد تکنولوزی آموزشی دعوت کردم تا در باره تجربه خود و دوستانش در دوره ابتدایی مدرسه روزبه صحبت کند. به حسب گزارش مکتوب او آن ها با وارد کردن بازی های کامپیوتری در برنامه درسی سه هدف را پی گرفته اند.1-افزایش مهارت کار و تفکر گروهی و آشنایی با سیستم های تفکر گروهی
2-فراگیری شیوه های حل مسله و یافتن ارتباط منطقی از طریق توجه به داده ها و برقراری ارتباط میان آن ها و طرح فرضیه و استنتاج
3- آشنایی مقدماتی و مختصر با کامبیوتر و داشتن دید ابزاری نسبت به آن

آن ها برای رسیدن به این مقصود در کلاس دوم از بازی put put و در کلاس سوم از بازی SimCity استفاده کرده اند. آن ها بچه ها را به گروه های سه و چهار نفره در کلاس های سی نفره تقسیم کرده اند. در جلسه اول توضیحاتی در باره بازی داده اند و در گروه ها نشسته اند تا کار گروه را راه بیندازند. هر کلاس به دو دسته 15 نفری تقسیم شده اند و در هر کلاسی دو مربی حضور داشته اند. بچه ها در هر جلسه ای باید فرم خاصی را که نشان دهند ه نحوه پیشرفت آن ها بوده است پر می کرده اند تا بقول آقای طوفانی نژاد به حسب اصل بازی تفکر کودک است آن چه در ذهن دارند بیان کنند. هر شهری را هم که با بازی SimCity می ساخته اند در اینترانت مدرسه ذخیره می کرده اند تا در فرصت هایی که در خانه داشته اند بازی را ادامه دهند . طوفانی نزاد معتقد بود که در بچه ها تاثیرات مثبت این بازی ها را دیده است. از جمله رشد مهارت های اجتماعی . یادگیری مفاهیم شهروندی. تعهد نسبت به محیط اطراف خود. رشد توانایی مدیریت و.... او در باره نحوه اجرای این بازی و نحوه هدایت بازی توسط مربیان گزارش ارزنده ای تهیه کرده است که امیدوارم در سایت جدیدم که در حال طراحی آن هستم بتوانم با اجازه او آن را قرار دهم.

simcity.gif

/ 0 نظر / 11 بازدید