روایت چهارم: ت.ت بیش ازحد قالبی می شود(۵)

در این روایت خطر قالبی شدن ت.ت مطرح می شود و این بیم است که ت. ت که با دانش آموز به مثابه فرد واحد و یگانه برخورد می کند در نظام کامپیوتری که مبتنی بر اهداف از پیش تعیین شده است این مواجهه را فراموش کند.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

نقادانی که از این منظر نگاه می کنند بر آنند که ت.ت بیش از این سخت تحت تاثیر فرآیند جهانی شدن و از دست رفتن تنوع و فردیت بوده است به نحوی که دانش آموزان بتوانند در رقابت جهانی شرکت کنند و کامپیوتر این روند و مرکزیت بخشیدن به روند قالبی کردن ت.ت را تسریع می کند.

برخی لازمه تکنولوژی را قالبی کردن می دانند که برای ت.ت فرآیند مشخصی را تعیین می کند.

برخی دیگر نیز معتقدند که روند تولید نرم افزار های کامپیوترها بگونه ای است که در اختیار شرکت های بزرگ مانند ماکروسافت قرار می گیرد و آن های نیز مسیر های مشخصی را تعیین می کنند. درست مانند رشد شرکت هایی مانندمکدونالد که نهایتا فهرست غذا را محدود به انواع خاصی از غذا ها خواهد کرد که گرچه این امر در اموری مسکن و یا غذا به لحاظ اقتصادی منفعت دارد ولی در ت.ت موجب ازدست رفتن امری گرانبها خواهد شد.

مخالفین معتقدند که این امری ضروری نیست و این ما هستیم که روند امور را تعیین می کنیم و می توانیم کامپیوتر را بگونه ای بکار ببریم که ت.ت را قالبی کند و یا آنکه موجب تنوع و گونه گونی شود. برخی می گویند که این انتقادات نسبت به فناوری های قبلی نیز بیان شده است مثلا در مورد تلفن گفته می شد که این وسیله ای در دست روسا خواهد شد که سریعتر به کارگران دستور دهند و آن هارا راحت تر کنترل کنند ولی عملا این اتفاق نیفتاد و خلاف آن شد. در مورد کامپیوتر هم همینطور است.

مهم آن است که جریان تصمیم گیری در باره کامپیوتر و کارکرد آموزشی آن در مدرسه به چه

 

 صورت رخ می دهد. اگر تصمیم گیری در مدرسه به گونه ای باشد که مسیر به کامپیوتر واگذار

 

 شود و دانش آموزان و والدینشان در برابر گزینه هایی قرارگیرند که بسیار محدود باشد که یا باید

 

 آن را انتخاب کنند و یا ترکش کنند این خطر وجود دارد که قالبی شدن اتفاق بیفتد ولی در

 

مدارسی که هنوز مدیران و معلمین نقش جدی خود را حفظ کرده اند این خطر کمتر قابل پیش

 بینی است.

این موضوع ما را متوجه مسئله چگونگی تصمیم گیری در حوزه کامپیوتر می کند.اگر همان کسانی که اکنون در باره سایر مسائل مدرسه تصمیم می گیرند که عمدتا مقامات محلی هستند در باره کامپیوتر و چگونگی استفاده از آن تصمیم می گیرند بیمی نیست ولی اگر متخصصین و فناوران و یا تصمیم گیران مرکزی در مورد این امر تصمی گیرنده اصلی هستند؛ خطر قالبی شدن ت.ت وجود دارد.

خطر قالبی شدن بیش ازحد ت.ت آن هنگام با ورود کامپیوتر فزونی می یابد که تصمیم گیران 

 

محلی دارای کفایت لازم برای تصمیم گیری بر اساس اطلاعات نباشند، وقتی افراد مختلف در

 

 باره چگونگی استفاده از کامپیوتر تصمیم بگیرند، یا از فرآیندی متفاوت و کمتر در دسترس

 

 استفاده کنند. وقتی کاربران آموزشی دسترسی و حق کمتری برای تصمیم گیریهای مرتبط با

 

کامپیوتر داشته باشدندو یا وقتی سیستم های کامپیوتری در باره دانش آموزان با استفاده از

 

 الگوریتم هایی تصمیم می گیرند که غیر قابل دسترس و یا غیر قابل مناقشه هستند.

 

به نظر ما در مناطق آموزشی که معلمین،مسئولین مدارس از چرخه تصمیم گیری در باره نحوه استفاده از کامپیوتر خارج می شوند و کار به سیستم های کامپیوتری تجاری سپرده می شود خطر قالبی شدن ت.ت بیش از حد می شود.

 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید