اين روزها در مشهد همراه با يکی از گروه های آموزشی دفتر تاليف و برنامه ريزی کتاب های درسی هستم. برای  دوره آمورشی که اين گروه دارد يک وبلاگ درست کرده ام . هر روز خلاصه برنامه دوره به همراه ديدگاه های شرکت کنندگان که به صورت تصادفی مصاحبه می شوند در وبلاگ نگاشته می شود. تجربه خوبی است. فکر می کنم اگر تا آخر دوره ادامه دهيم برای اولين بار باشد که يک دوره آموزشی گزارش دوره خود را در معرض همگان قرار می دهد.  

/ 0 نظر / 9 بازدید