يک وبلاگ در باره بازی های کامپيوتری

تصميم دارم در اين ياد داشت هم در باره بازي هاي كامپيوتري صحبت كنم . واقعيت اين است كه تا قبل از اين كه يكي از دانشجويان ممتاز كارشناسي ارشد تحقيقات آموزشي در باره بازي هاي كامپيوتري سمينار خود را ارائه كند، اين مبحث از موضوعاتي نبود كه ذهن من را بطور جدي بخود مشغول كند. راستش در خانه هم با دو پسرم شرط كرده بودم كه به شرطي مي توانند از كامپيوتر استفاده كنند كه CD بازي به خانه نياورند. اما وقتي خانم مهندس شبيري مطالب خود را عرضه كردند تصميم گرفتم كه در مباحث فناوري اطلاعات به اين مسئله نيز بپردازم و اين سر آغاز جستجو در اينترنت و پيدا كردن مطالب جدي ويافتن تحقيقات فراواني شد كه در اين باره انجام شده است . به برخي از ويزگي هاي بازي هاي كامپيوتري در اين باره در يادداشت قبلي اشاره كردم. اگر مي خواهيد بطور جدي در اين باره هم مقالات و تحقيقات روز آمد را پيدا كنيد و هم به شماري از بازي هاي كامپيوتري آموزشي دسترسي پيدا كنيد سفارش مي كنم حتما به وبلاگ EdGames Blog مراجعه كنيد كه يكي از منابع غني در اين زمينه است.در اين وبلاگ بازي بسيار جالبي در يادداشت شنبه روز ششم نوامبر تحت عنوان E-learning game: Blood typing آورده است كه با نرم افزار Flash تهيه شده است و به سبك بسيار زيبايي از طريق بازي انواع گروه هاي خوني را آموزش مي دهد. مقاله خوبي هم در باره بازي هاي كامپيوتري در يادداشت بيست و ششم نوامبر اين وبلاگ آمده است كه سعي خواهم كرد در يادداشت هاي بعدي مختصرا به آن بپردازم.


boxpoohrfm.jpg

/ 0 نظر / 11 بازدید