دومين روز داوری

سال گذشته در اولين جشنواره دوستان دانشجو و جوان نيز شركت داشتند و اتفاقا كارهايشان جلوتر از بسياري شركت ها و بسيار فني و داراي قابليت هاي بهتري بود امروز شنبه كه كار ها را براي دومين روز مرور مي كرديم ، به كار هاي انبوه ولي بي كيفيت بيشتر برخورد مي كرديم، ظاهرا سياست برگزاري جشنواره اين بوده است كه براي توليد كنندگان هدايت هاي مناسب ايجاد كند و با ارائه كارهاي نمونه به آن ها شيوه هاي مناسب توليد چند رسانه اي را بياموزد، من با ديدن نرم افزار هاي اي دو روز هنوز در تحقق اين هدف جشنواره ترديد جدي دارم. به هر حال امروز در ادامه بحث ديروز به چند نكته در ارزيابي چند رسانه اي ها اشاره مي كنم.
يكي از معيار هاي ارزيابي نرم افزار هاي آموزشي ملاك هايي است كه تدريس به كمك كامپيوتر(Computer Assisted Instruction) مارا به مراعات آن ملزم مي كند.

1.آيا نرم افزار از توانايي هاي كامپيوتر استفاده مي كند؟ چه چيزي به دانش آموز عرضه مي كند كه بيش از آن وجود نداشته است ؟ آيا نرم افزار از قابليت های رسانه های دیجيتالی استفاده کرده است؟
۲-آيا اين روش موثرتر و كاراآمدتر از روش هاي ديگر است؟ يا فقط صورت ديگري از متن كتاب است كه به صفحه كامپيوتر منتقل شده است؟
3.آيا ترتيب ارائه مطالب مناسب است؟ آيا با روش شما منطبق است يا بايد تغييركند؟ فراموش نكنيد كه اگر به جاي كامپيوتر چند كاغذ ترانسپارنسي داشته باشيد ، به راحتي مي توانيد ترتيب آنها را عوض كنيد. كامپيوتر كمتر چنين امكاني را به شما مي دهد.
4.آيا فراگير مي تواند سرعت و ترتيب اجراي نرم افزار را كنترل كند؟ ايا فهرستي با چند گزينه وجود دارد كه به كمك آن ترتيب ارائه مطالب را تغيير داد؟آيا برنامه به كاربران امكان ذخيره سازي و بازبيني بخشهاي دلخواه را مي دهد؟ آيا هر صفحه به خواست كاربر عوض مي شود يا صفحات زمان بندي شده اند؟ يك برنامه نويس نبايد به خود اجازه دهد زمان لازم براي خواندن يك صفحه را تعيين يا محدود كند.
۵ـسطح تعامل چقدر است؟ هر دانش آموزچه مقدار از نرم افزار را بايد كاركند تا پاسخ معني دارتري بدهد و نه آنكه به فقط با ماوس دكمه ادامه و يا دكمه space را فشار دهد. افكتها و تغيير صفحه هايي را كه كاربر را درگير نمي كنند مورد توجه قرار ندهيد.
۶ـآيا دانش آموز مي تواند پيش از پايان درس يا نرم افزار از آن خارج شود؟ اگر پاسخ مثبت باشد ايا روش خروج ساده است و به ياد مي ماند؟ ايا در صفحه علامتي براي خروج وجود دارد؟ ايا دانش آموز پس از خروج مي تواند، بعدا كار را از همانجا ادامه دهد يا بايد از ابتدا آغاز كند؟
۷ـآيا برنامه در آن واحد فقط به يك دانش آموز آموزش مي دهد؟ يا ازكارهاي گروهي نيز پشتيباني مي كند؟ بسياري بر اين عقيده اندكه اگر فعاليتهاي كامپيوتري فردي باشد، ميزان اجتماعي بودن بچه ها را كاهش مي دهد.آيا اين برنامه را مي توان فقط با يك كامپيوتر بعنوان فعاليت گروهي به كار بريد؟
۸ـاگر در برنامه پيش آزمون و پس آزمون وجود دارد؟ آيا اين آزمون هامعتبر هستند ايا آنها واقعا روند فراگيري را ارزيابي مي كنند؟
۹ـآيا بازخورد پاسخ ها مناسب است؟ آيا بازخورد، دليل اشتباه را نيز توضيح مي دهد يا صرفا غلط بودن پاسخ را مشخص مي كند. غلط هر چه باشد، بازخورد نبايد كار بد را تحقير كند.
۱۰ـآيا بازخورد مناسب است؟ بعضي از برنامه ها براي پاسخ هاي غلط بازخوردهاي جذاب تري ارائه مي كنند، مخصوصا با ارائه بازخوردهاي گرافيكي و نموداري. در اين حالت دانش آموز تشويق مي شود تا پاسخ غلط بدهد و نتيجه را ببيند.
۱۱ـآيا گرافيك ها از روند يادگيري پشتيباني مي كنند؟ يا فقط دكور هستند؟ گرافيك ها به خصوص انيميشن جذابيت نرم افزار را افزايش مي دهند. ولي بايد آموزش بصري را نيز در خود داشته باشند.
۱۲ـآيا اگر فيلم و صدا در نرم افزار به كار رفته است درخدمت اهداف مفيد برنامه مي باشد؟ هنگامي كه كاربر اشتباه مي كند، راهنمايي صوتي مي تواند بسيار موثر باشد. ولي آواهاي موزيكال دركلاس يا ازمايشگاه ممكن است آزار دهنده باشد. آيا مي توان صدا را قطع كرد؟ آيا فيلم ها مهم هستند يا فقط سرگرم كننده اند؟
۱۳ـآيا پاسخ دادن به سوالات احتياج به مهارت درتايپ دارد؟ اگر اينطور باشد تايپ و املاي لغات نيز به اندازه دانش و تفكر تحليلي اهميت پيدا مي كند.
14. آيا پس از تايپ همه پاسخ ها بايد دكمه اي را كليك كرد يا كليدenter را زد؟ اگر اينطور نباشد كاربر سردرگم خواهد شد. چه زماني پاسخ دقيق لازم است و چه زماني لازم نيست؟ چرا اين تفاوت وجود دارد؟
۱۵-آيا برنامه فاقد خلل است؟ آيا ممكن است كاربر پاسخهايي بدهد كه برنامه از كار بيافتد؟ اگر شما اين خلل ها را پيدا نكنيد، دانش آموزان آنها را خواهند يافت؟image9.gif

/ 0 نظر / 10 بازدید