انديشيدن مبنای آموزش جغرافيا


Keith Phipps يكي از معلمان برجسته انگليسي است كه در زمينه توسعه فناوري اطلاعات در تعليم و تربيت كار هاي فراواني انجام داده و به همين جهت برنده جايزه
Most Creative Use of Information and Communication Technology جايزه اي ملي در انگلستان به سال 2001 شده است. او سايتي در حوزه جغرافيا تاسيس كرده است كه در واقع يادگيري در عصر جديد و با شيوه هاي نوين را پيگيري مي كند. اين سايت نه فقط در ميان سايت هاي آموزشي جغرافيا يكي از بهترين آن هاست ، بلكه در بين سايت هاي جغرافيا نيز جزء سايت هاي ممتاز محسوب مي شود. به ابتكار او دانش آموزان و معلمان مي توانند در هر جايي كه باشند به صورت Online طرح درس و تكاليف منزل را دريافت كنند ويا اگر پرسشي دارند ، پاسخ خويش را بدست آورند. در سايت او تمرین های های زیادی ارائه شده است که بیشتر سعی بر برانگیختن دانش آموزان به تفکر و اندیشیدن دارد. نام سایت او هم مبين این هدف است. (Thinking Through Geography)او بسيار با انرژي است و اينك مسئول webclubs است وبه دانش آموزان دبيرستاني و دوره راهنمايي نحوه ساختن وب سايت هاي خودشان را آموزش مي دهد. يكي از دانش آموزانش در باره او مي گويد اگر دنبال معلم ممتازي هستيد كه به رشته خود و توسعه فناوري اطلاعات در مدارس واقعا علاقمندمي باشد، او كسي است كه دنبالش هستيد.


bkcover.jpg

/ 0 نظر / 9 بازدید