چند پيشنهاد برای تحقيق

به پیشنهاد استاد بزرگواری قرار بود که سردبیری نشریه ای را در یک شماره مخصوص فناوری اطلاعات و تعلیم و تربیت عهده دار شوم . مدتی روی این موضوع در حال فکر کردن و تامل بودم و برخی از پایان نامه های دانشجویان کارشناسی های ارشد را هم که مایل بودند در حوزه فناوری اطلاعات کار کنند به سوی این موضوعات هدایت کرده بودم . امروز هم با جمعی از دوستان که صبح جلسه داشتیم موضوع را مطرح کردم و پیشنهادات خوبی آن ها مطرح کردند. بعداز ظهر که در جلسه ای آن استاد عزیز را دیدم وقتی از ایشان پرسیدم که موضوع انتشار نشریه همچنان جدی است فهمیدم که این کار هم متاسفانه با تغییر مدیریت دچار تعلیق شده است. به نظرم آمد حال که چنین است لااقل موضوعات پیشنهادی ام را در معرض بازدید کنندگان این وبلاگ بگذارم تا اگر خوانندگان و دوستان این وبلاگ نظری دارند و یا موضوعات دیگری به نظرشان می رسد برای تکمیل بحث و با امید به آینده ای که بتوان روی این موضوعات عزیزانی کار و تحقیق کنند نظرات خود را مطرح کنند.

۱- تجربه هاي توسعه فناوري اطلاعات در نظام آموزشي

۲- نقش فناوري اطلاعات در توسعه نيروي انساني

۳- اصلاحات آموزشي و فناوري اطلاعات

۴- آثار فناوري اطلاعات درنظام آموزشي:نقش معلم : روش تدریس و....

۵- تربيت معلم و فناوري اطلاعات: تجربه كشورها

۶- آموزش آن لاين

۷- كاربرد هاي اينترنت در كلاس درس

۸- معيارهای تولید نرم افزار هاي آموزشي

۹- وبلاگ ها و كاربرد آن در تعليم و تربيت

۱۰- بازي هاي آموزشي كامپيوتري و ارزيابي آن ها

۱۱- چگونگي اجراي پروزه چند رسانه اي در كلاس درس

۱۲- استراتزي هاي يادگيري و كاربرد فناوري در تدريس

۱۳- مدرسه مجازی

۱۴- شيوه های ارزشيابی در نظام آموزشی مبتنی بر فناوری اطلاعات

۱۵- مبانی طراحی درس مجازي


c.gif

/ 0 نظر / 10 بازدید