مديريت اجراي پروژه هاي چند رسانه اي در كلاس

يكي از روش هاي به بار نشاندن فناوري اطلاعات در عرصه تعليم و تربيت ، توليد چند رسانه اي توسط دانش آموزان است. توجه داشته باشيد كه هدف اين نيست كه به بچه ها صرفا فوت و فن ساختن چند رسانه اي را ياد بدهيم، بلكه در واقع محتوي برنامه درسي را در صورت چند رسانه اي توسط بچه ها اجرا مي كنيم. انجمن بين المللي فناوري در تعليم و تربيت (ISTE)سه هدف براي اين كار بيان كرده است:
1-دانش آموزان از ابزار هاي فناوري براي ارتقاي يادگيري، افزايش بهره وري و رشد خلاقيت هاي خود استفاده كنند.
2-دانش آموزان به نحو موثري از ابزار هاي خلاق براي مشاركت در ساخت الگو هاي فناوري پيشرفته و نيز آماده سازي آثار خود، و توليد آثار خلاق ديگر استفاده كنند.
3-دانش آموزان از مجموعه متنوعي از رسانه ها و اشكال مختلف براي تبادل اطلاعات و انديشه ها با مخاطبيت متعدد استفاده كنند.
به اين نكته مهم بايد توجه داشت كه از بين استراتژي هاي مختلف تدريس ، هماهنگ ترين استراتژي با كاربرد چند رسانه اي در كلاس، استراتژي يادگيري مشاركتي ((Collaborative Learning است(براي كسب اطلاعات بيشتر در اين زمينه به كتاب آشنايي با يادگيري از طريق همياري مراجعه كنيد). به اين معني كه در عمل شما بايد كلاس را به گروه هاي حد اقل چهار نفر و حد اكثر شش نفر بايد تقسيم كنيد و سپس براي هر گروه يك پروژه براساس محتوي برنامه درسي تعريف كنيد. سپس مراحل زير را براي به سرانجام رساندن پروژه طي كنيد.
1-اهداف پروژه را كاملا به وضوح براي دانش آموزان توضيح دهيد. نمونه زير مثال خوبي از تكليفي درسي است كه به وضوح بيان شده است.
چند رسانه اي طراحي كنيد كه چرخه حيات ز نبور عسل را شرح دهد. حد اقل عكس هاي پروژه بايد شش عدد باشد. چند رسانه اي بايد براي صفحه نمايشي با تنظيمات 480× 640 و رنگ 256 درست شده باشد. پروژه بايد داراي سند مكتوبي باشد كه در آن به بيان استراتژي جستجو در چند رسانه اي, رابط گرافيكي اشاره شده باشد و نتايج آزمون اوليه در كار آيي آن را توسط كاربران شرح دهد. همچنين اين سند بايد شامل شرح فر آيند توليد، نقش هر يك از دانش آموزان در فرآيند توليد پروژه ، مهارت هايي كه در جريان توليد كسب كرده اند و نيز موانع كار و چگونگي غلبه برآن باشد.

2- نقش هر فرد در گروه بايد به طور روشن معلوم شود. چه كسي مسئول گرد آوري محتوي است. چه كسي عكس و موسيقي مناسب پروژه را جمع مي كند. رابط گرافيكي را چه كسي طراحي مي كند و....

3- هر از چند گاه بايد سر گروه هاي پروژه ها را براي شنيدن مشكلات آن ها و نيز تبادل تجربياتشان دور هم جمع كنيد.

4-نظارت دقيق بر گروه و فعاليت هر يك از دانش آموزان داشته باشيد چون گاه يك نفر به دلايل مختلف كار همه اعضا را به تنهايي انجام مي دهد.
5- در هر مرحله از توليد به دانش آموزان بازخورد مناسب دهيد.

نكته ديگري كه مي ماند اين است كه براي ساخت چند رسانه اي از چه نرم افزاري استفاده كنيم. نرم افزار هاي مختلفي براي اين كار وجو د دارد. من در تجربه چند كشور مانند انگلستان و سنگاپور ديدم كه به نرم افزار HyperStudio و مزاياي آن اشاره كرده اند. دريكي از دبيرستان هاي تهران (البته به صورت كار جانبي و نه پروژه درسي ) از نرم افزار Macromedia Flash MX براي توليد مفاهيم و آزمايش هاي درس فيزيك استفاده كرده بودند. تجربه اي را هم خود من در دوره كارشناسي ارشد تكنولوژي آموزشي داشته ام كه به آن در ياد داشت هاي بعدي اشاره خواهم كرد.

research.jpg

/ 0 نظر / 31 بازدید