طراحی و اجرای چند رسانه ای در کلاس درس

روز چهار شنبه ساعت ده بعد از ظهر به دعوت سازمان پژوهش و برنامه ريزي وزارت آموزش و پرورش در محل اين سازمان سخنراني خواهم داشت. عنوان اين سخنراني عبارت است از : طراحي و اجراي چند رسانه اي در كلاس درس
در اين سخنراني سعي خواهم كرد نحوه توليد چند رسانه اي توسط دانش آموزان در كلاس درس را توسط خودشان و نيز شيوه اداره پروژه هاي چند رسانه اي ها توسط معلم را توضيح دهم. البته اين مبحث داراي مباني نظري مي باشد كه در آغاز مباني آن را توضيح خواهم داد و سپس روش هاي اجرايي اين پروژه را به تفصيل توضيح خواهم داد.


/ 0 نظر / 15 بازدید